Souhlas se zpracováním osobních údajů

Uděluji společnosti Libor Slouka, se sídlem Kostelec na Hané, Bož. Němcové 288, 79841, identifikační číslo: 17727162, která je správcem internetových stránek www.slouka-plast.cz, souhlas se zpracováním mých osobních údajů, jež jsem dobrovolně poskytl/a v rozsahu [jméno, emailová adresa a telefon], dále jen („Osobní údaje“) v souladu s obecně závaznými právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů.

Výslovně souhlasím s tím, aby společnost Libor Slouka zpracovávala Osobní údaje za účely:

  1. Odběru newsletteru - zasílání informací o novinkách
  2. Poskytování obchodní nabídky

Souhlas se zpracováním Osobních údajů uděluji společnosti Libor Slouka k výše uvedeným účelům a ve výše uvedeném rozsahu do odvolání souhlasu. Beru na vědomí, že společnost Libor Slouka je oprávněna uchovávat Osobní údaje nad rámec takto stanovené doby zpracování, stanoví-li tak příslušné právní předpisy.

Potvrzuji, že jsem srozuměn/a s tím, že jsem oprávněn/a požadovat přístup k Osobním údajům, opravu nebo výmaz Osobních údajů, jakož i omezení zpracování Osobních údajů a že mám právo vznést námitku proti zpracování Osobních údajů a právo na přenositelnost Osobních údajů.

Jsem si vědom/a toho, že mohu veškerá shora uvedená práva uplatnit v písemné formě na adresu společnosti Libor Slouka Kostelec na Hané, Bož. Němcové 288, 79841 nebo prostřednictvím e-mailu info@slouka-plast.cz, a že mám rovněž právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo k jinému příslušnému dozorovému úřadu v souvislosti se zpracováním Osobních údajů.

Beru na vědomí, že pro komunikaci se společností Libor Slouka ohledně zpracování Osobních údajů správce nejmenoval pověřence.

Jsem srozuměn/a s tím, že tento souhlas mohu kdykoli písemně nebo prostředky elektronické komunikace odvolat a společnost Libor Slouka bude odvolání souhlasu se zpracováním Osobních údajů respektovat.

Potvrzuji, že zaškrtnutím políčka souhlasu vyjadřuji své svobodné, konkrétní, informované a jednoznačné svolení ke zpracování mých Osobních údajů.